NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2022: nun kaj rete kaj ĉeeste! NASK-2022: both online and in person!

En 2022 NASK ofertos kaj “pretigan” retan kurson en Marto, kaj en Julio la kursaro revenos al Universitato William Peace en Raleigh, Norda Karolino, por ĉeestaj kursoj.

Vidu pli pri la venontaj sesioj en 2022.

In 2022 NASK will offer both an online “readiness” course in March, and in July the institute will return to William Peace University in Raleigh North Carolina for in-person classes.

See the upcoming sessions in 2022.

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m