NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2024: daŭre reta kaj ĉeesta! NASK-2024: both online and in person!

En 2024 NASK ofertos retan pretigan kurson de Aprilo ĝis Junio por tiuj, kiuj planas partopreni en la ĉeestaj kursoj, kiu okazos en Julio, kiam NASK revenos al la Universitato William Peace en Raleigh, Norda Karolino.

Vidu pli pri la venontaj sesioj en 2024.

In 2024 NASK will offer an online “readiness” course for those who plan on attending the in-person courses that will take place in in July, when NASK returns to William Peace University in Raleigh North Carolina.

See the upcoming sessions in 2024.

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m