NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2022: Printempa sesio NASK-2022: Spring Session

Datoj Dates

La printempaj kursoj okazos rete ĉiun mardon kaj ĵaŭdon en Marto de 20:30 – 22:00 laŭ la usona orienta horzono (UTC-5 ĝis la 13-a de Marto, poste UTC-4).

The spring courses will occur online every Wednesday and Thursday in March from 8:30 pm – 10:00 pm Eastern Time.

Instruistoj Instructors

Rafa Nogueras

Pretiga Kurso

Readiness Course

Bona preparo por la somera NASK-kursaro kaj la Universala Kongreso. La kurso permesas nur 20 lernantojn, do registru frue!

Ĉu vi jam lernis iom da Esperanto, sed volas plifirmigi vian komprenon pri la baza gramatiko? Ĉu vi lernis Esperanton antaŭ longe, kaj volas refreŝigi viajn sciojn? Rafa instruos al vi la kernajn konceptojn de la lingvo, kaj certigos, ke vi havos bonan bazon.

Great preparation for the summer NASK courses and the World Congress. The course limit is 20 so sign up early!

Have you learned some Esperanto, but want to make sure you have a good grasp of the basics of grammar? Did you learn Esperanto some time ago, and want a refresher course? Rafa will take you through the core concepts of the language and will make sure you have a firm footing.

Kotizoj Fees

La kosto por la printempa kurso estas USD 79.

Stipendia helpo haveblas por plentempaj lernantoj. Sendu demandojn al la administranto. (Se vi planas peti stipendion, plenigu la suban formularon nun, kaj revenu al tiu ĉi paĝo por pagi kiam vi ricevos konfirmon de la administranto pri via stipendio.)

La kosto por la printempa kurso estas USD 79.

Scholarships are available for full-time students. Send questions to the NASK administrator. (If you plan on applying for aid, fill out the form below now, and return later to pay once you've received confirmation of your scholarship from the course administrator.

Registriĝo Registration

Plenigu la jenan formularon.

Fill out this registration form.

Pago Payment

Poŝte:
Subskribu ĉekon al ESF-NASK kaj sendu al: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Sendu ankaŭ retmesaĝon al chuck.mays@esperantic.org por sciigi, ke vi pagis per ĉeko.
Per Paypal / Kreditkarto:

(PayPal postulas tantiemon de 4%. Do estos granda helpo por ni, se vi aldonos 4% al vi pago.)


By mail:
Make out a check to ESF-NASK and send it to: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Send email to chuck.mays@esperantic.org to let us know that you've paid by check.
By Paypal:

(PayPal charges fees of 4%. So it would be a big help to us if you could add 4% to your payment.)


NASK-administranto NASK Administrator

Pri ĉio, kio temas pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, vi povas kontakti s-inon Ellen Eddy, la administranton de NASK:

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact Ms. Ellen Eddy, the NASK administrator:

Retpoŝte By e-mail
eddyellen at aol dot c o m
Paperpoŝte By postal mail
Ellen M. Eddy
11736 Scott Creek Drive SW
Olympia, WA 98512
USA
Telefone By telephone
360-754-4563 (aŭ en Esperanto aŭ en la anglaboth Esperanto and English spoken)
© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m