NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2024: Pretiga kurso

Aprilo–June (virtuala)

NASK-2024: Readiness Course

April–June (online)

Datoj Dates

Ĉiun lundon de la 15-a de Aprilo ĝis la 3-a de Junio, de 20:30 – 21:30 laŭ la usona orienta horzono (UTC-4).

Each Monday from April 15th to June 3th, from 8:30 – 9:30 pm US Eastern time (UTC-4).

Instruisto: Vince (Vinĉjo) Allison Instructor: Vince Allison

Vinĉjo estas aktiva esperantisto, kiu partoprenis en multaj eventoj kiel NASK, la Landa Kongreso de Esperanto-USA, kaj la Universala Kongreso. Li estas en pluraj komitatoj por Esperanto-USA kaj kreis filmojn por la Usona Bona Film-Festivalo. Cetere, li instruis porkomencantajn kursojn por la Londona Esperanto-klubo.

Vince is an active Esperantist who has participated in multiple in-person events such as NASK, the US Landa Kongreso, and the Universala Kongreso. He is on multiple committees for Esperanto-USA and has created prize winning films for their Usona Bona Film-Festivalo. He has also taught beginner level courses for the London Esperanto club.

Priskribo Course Description

Bona preparo por la someraj NASK-kursaro kaj kongresoj. La kurso permesas nur 20 lernantojn, do aliĝu frue!

Ĉu vi lernas Esperanton per aplikaĵo kiel Duolingo kaj ŝatus provi ion pli aktivan kaj interagan? Eble vi volas plifirmigi tion, kion vi lernas, aŭ uzi la lingvon kun aliaj homoj. Se jes, ĉi tiu kurso estas por vi. Aliĝu, kaj ni daŭrigos nian Esperanto-vojaĝon kaj komencos uzi la lingvon en manieroj pli utilaj ol “Mi fartas bone ĉar mi havas anason”. Ni vastigos kaj reekzamenos nian vortprovizon per ĝenaj vortparoj kaj falsaj amikoj. Hejmtaskoj kaj diskutoj rilatos al veraj, modernaj kulturaĵoj en Esperanto, kiel artikoloj, podkastoj, kaj eĉ jutubaj filmetoj.

Great preparation for the summer NASK courses and congresses. The course limit is 20, so sign up early!

Are you learning Esperanto with an application like Duolingo and would like to try something more active and interactive? Maybe you want to consolidate what you're learning or use the language with other people. If so, this course is for you. Join us, and we will continue our Esperanto journey and start using the language in more useful ways than "I'm fine because I have a duck". We will expand and re-examine our vocabulary with annoying word pairs and fake friends. Homework and discussions will relate to real, modern cultural items in Esperanto, such as articles, podcasts, and even YouTube videos.

Kotizoj Fees

La kotizo por la kurso estas USD 90, sed se vi aliĝos samtempe al la ĉeesta kurso, la reta kurso estas senpaga.

Stipendia helpo haveblas por plentempaj lernantoj kaj aliaj kun financa bezono. Sendu demandojn al la administranto.

The course fee is USD 90, but if you sign up for the in-person course at the same time, the online course is free.

Scholarships are available for full-time students and those with financial need. Send questions to the NASK administrator.

Registriĝo Registration

Plenigu la jenan formularon.

Fill out this registration form.

NASK-administranto NASK Administrator

Por ĉiuj demandoj pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, bv. kontakti la administranton ĉe nask at esperantic dot org.

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact the NASK administrator at nask at esperantic dot org.

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m