NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK 2017: detaloj NASK 2017: details

Datoj Dates

En 2017 NASK okazos denove ĉe William Peace University, en Raleigh, Norda Karolino. La datoj estas de la 4-a de Julio (alveno de lernantoj), ĝis la 13-a de Julio (foriro). Lecionoj okazos de la 5-a ĝis la 12-a de Julio.

In 2017 NASK meets again at William Peace University in Raleigh, North Carolina. The dates are from July 4th (arrival of students) to July 13th (departure). Classes will be held from July 5th to 12th.

Kotizoj Fees

La kosto por la plena NASK-programo (8 tagoj) estas USD $790 se oni aliĝas antaŭ la 1-a de Marto. Poste, la kosto fariĝos USD $840.

Partoprenantoj loĝos en du-personaj ĉambroj kaj ricevos manĝojn en la universitata manĝejo. Por loĝi sole, aldonu USD $225. Lokanoj kiuj ne bezonas loĝejon rajtas pagi nur la kurskotizon kun tagmanĝo (USD $420) aŭ sen tagmanĝo (USD $360). Post la 1-a de Marto, la prezoj altiĝos je USD $50.

The cost for the full NASK program (8 days) is USD $790 if you sign up before March 1st. Afterwards, the price will be USD $840.

Participants stay in two-person dorm rooms and receive meals in the university cafeteria. For a single room, add USD $225 for the full program. Local residents not needing housing have the option of course fee only with lunch (USD $420), or course fee only with no lunch (USD $360). After the 1st of March, the prices rise by USD $50.

Instruistoj Instructors

Ĉiun jaron oni petas al famaj instruistoj kaj movadanoj el Esperantujo instrui ĉe NASK, kaj plaĉas al ni havi elstaran teamon denove:

Each year we ask famous instructors and Esperantists from around the world to come teach at NASK, and we are pleased to have an outstanding team once again:

Katalin Kováts

Instruisto, supera kurso

Instructor, advanced course

Katalin naskiĝis en 1957 en Hungarujo. Ŝi nun loĝas en Nederlando, en esperantlingva familio.

Katalin estas filologo, diplomita ĉe la universitato ELTE (Budapeŝto-Hungario) kiel lingvoinstruisto pri Esperanto, krome pri la itala kaj rusa lingvoj. Ŝi doktoriĝis pri propedeŭtika valoro de Esperanto kaj gvidis pli ol ducent kursojn kaj trejnseminariojn en diversaj partoj de la mondo, inter aliaj kvinfoje en Usono dum SFSU kaj NASK. De 15 jaroj ŝi estis regula kursgvidanto dum la Universalaj Kongresoj. Katalin estas aŭtoro (ankaŭ sub la nomo K. Smidéliusz) de kelkaj lerniloj kaj libroj. El inter ili la plej furora estas Poŝamiko. Ŝi kreis kaj gvidas retan trejnadon por instruantoj de Esperanto RITE kaj instruas ankaŭ en Poznan ĉe la Interlingvstikaj Studoj. Ŝi estas kreinto kaj redaktoro de edukado.net, kie ŝi helpas instruantojn de Esperanto dise en la mondo. De naŭ jaroj ŝi organizas ankaŭ la KER-ekzamenojn de UEA. Nuntempe tre popularas ŝia kultura, lingva kaj movadhistoria reta ludo, RISKO. Katalin ĵus lanĉis la projekton EKPAROLU!, kie komencintoj povas senpage babili kaj lerni kun spertaj esperantistoj.

Dum la kurso ŝi planas multe paroligi la kursanojn, kaj igi ilin je kreiva laboro en kaj pri Esperanto. Oni povos spertiĝi ankaŭ pri modernaj lerniloj kaj instrumanieroj, kaj neniu eskapos ŝian ĝentilan turmentadon pro misuzo de akuzativo. :-)

Katalin was born in 1957 in Hungary. She now lives in the Netherlands with her Esperanto-speaking family.

Katalin has a doctorate in Philology from Eötvös Loránd University (ELTE) in Budapest as a teacher of Esperanto, Italian and Russian. Her studies concerned the propaedeutic value of Esperanto and she has led over 200 courses and training seminars throughout the world, including five in the United States at NASK. For 15 years she has regularly led courses during the UEA World Congresses. Katalin is an author (also under the name K. Smidéliusz) of several books and teaching aids. Among these the most popular is Poŝamiko. She created and leads online instructor training at RITE, and teaches Interlinguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. She is the creator and editor of the website edukado.net, where she helps train Esperanto teachers across the globe. For nine years she has also organized the CEFR exams for UEA. Her cultural, linguistic, and historical online game RISKO is currently very popular. A recent project just launched is EKPAROLU!, where post-beginners of Esperanto can chat and learn from experienced speakers for free.

Katalin plans to give her students at NASK lots to talk about in class, spurring them to creative work in and about Esperanto. In Katalin's course students will also gain experience with modern teaching materials and methods, and no one will escape her (gentle) teasing for misuse of the accusative case. :-)

Sylvain Lelarge

Instruisto, meznivela kurso

Instructor, intermediate course

Sylvain estas ververa franco sed vivas jam de 36 jaroj en Nederlando. Profesie, li organizas kaj gvidas tutsemajnajn lingvokursojn en Francujo por frandemaj francemuloj. Li eklernis Esperanton antaŭ pli ol 20 jaroj kaj uzas ĝin ĉiutage kun sia edzino Katalin kaj ilia 15-jara filo Marteno. La multlingveco estas tutnatura en lia franca-nederlanda-hungara familio, kies pontlingvo restas esperanto. Ĉiu el la tri familianoj krome aktive interesiĝas pri aldonaj lingvoj kiel la japana, la sveda, la rusa, la pola, la germana, la hispana, ktp.

Sylvain kaj Katalin jam de 15 jaroj gvidas la lingvokursojn dum la UK-oj. La instrustilo de Sylvain estas tre vigla, kaj li scias kiel krei malferman etoson kaj interesajn komuniksituaciojn. Oni kun li ne vidas la tempon forflugi.

Sylvain is a Frenchman through and through, but for 36 years he's been living in the Netherlands. Professionally, he organizes and teaches week-long language courses in France for gourmet francophiles. He learned Esperanto more than 20 years ago and uses it daily with his wife Katalin and their 15 year old son Marteno. Multilingualism is completely natural in their French-Dutch-Hungarian family, whose shared language is Esperanto. In addition, each of the three family members is actively interested in other languages: Japanese, Swedish, Russian, Polish, German, Spanish, etc.

Sylvain and Katalin have led language courses for 15 years at the UEA World Congresses. Sylvain's teaching method is very lively, and he knows how to create an open atmosphere with interesting opportunities for discussion. With Sylvain, students often have so much fun that they don't notice the time pass.

Lee Miller

Co-instructor, post-beginner course

Kuninstruisto, postbaza kurso

Lee magistriĝis en la fako de Profesia Flegado ĉe la Universitato de Missouri-Columbia. Post 25-jara kariero kiel flegisto, li laboris 15 jarojn kiel profesia interpretisto de la Usona Signo-Lingvo, aparte en diplomaj kaj postdiplomaj universitataj kursoj. Li nun estas emerito, plentempa Avo, kaj aktiva subtenanto kaj kontribuanto de la Duolingo-kurso de Esperanto. Li partoprenas en NASK ekde 2000, unue kiel redaktisto de la ĵurnalo kaj poste kiel instruisto kaj kunorganizanto.

Li estas dumviva membro de Esperanto-USA kaj UEA.

Lee instigas aktivajn dialogon kaj komunikadon inter lernantoj kaj instruistoj. Li stimulas la uzadon de la lingvo, laborante kun individuaj lernantoj por evoluigi lingvajn kapablojn, kaj kun malgrandaj grupoj kiuj bezonas pli da instruado ekster la klasĉambro.

Lee has a Master's degree from the department of Nursing at the University of Missouri-Columbia. After a 25-year career in nursing, he worked as a professional interpreter of American Sign Language for 15 years, specializing in graduate and post-graduate university courses. He is now retired, a full-time grandfather, and an active supporter and contributor in the Esperanto courses at Duolingo. He has been with NASK since 2000, at first as editor of the course newspaper and later as an instructor.

He is a life member of Esperanto-USA and UEA.

Lee's teaching method supports active dialogue and communication between students and instructors. He encourages use of the language by working with individual students to develop their abilities and with small groups that need instruction outside the classroom.

Brian Harmon

Helpinstruisto

Assistant instructor

Ĉe NASK li redaktas la ĵurnalon La NASKa Fasko kaj gvidas eksterkursajn programojn.

Brian edits the course newspaper La NASKa Fasko and leads the extracurricular programs.

Loĝejo kaj manĝoj Room and board

Partoprenantoj dividos kvar-homajn ĉambrarojn (ĉiu ĉambraro havas du dormoĉambrojn kaj necesejon) en klimatizita loĝejo. Al ĉiu gasto oni provizos litotukojn, litkovrilon, kapkusenon, bantukojn, kaj sapon. Ni rekomendas ke oni kunportu etan lampon por legi, vekhorloĝon, pli pezan litkovrilon, se vi preferas, kaj vestarkojn. En la loĝejo estas tri komfortaj salonoj, ĉiu kun televidilo kaj foteloj. Ankaŭ troviĝas du kuirejoj, ĉiu kun fridujo kaj mikroonda forno, kaj senpagaj lavmaŝinoj/sekigiloj por vestaĵoj.

Senpaga vifio (sendrata aliro al Interreto) haveblas tra la kampuso. La manĝejo estas piede nur unu-du minutojn for, kaj la kuiristo provizas diversajn bongustajn pladojn el kiuj oni povas elekti. Tra la kampuso troviĝas ankaŭ vendmaŝinoj kiuj akceptas kontantan monon, de kiuj oni povas aĉeti diversspecajn manĝetaĵojn kaj trinkaĵojn.

Students will share four-person suites with a shared restroom and two bedrooms in an air-conditioned residence. A linen package will be provided to all guests which includes bed linens, blanket, pillow, towels, washcloths and soap. It is recommended that guests bring comfort items such as a small reading lamp, alarm clock, heavier blanket or quilt, if desired, and clothes hangers. The residence hall contains a comfortable lounge on each floor with television and upholstered seating, and two kitchens with refrigerator and microwave are available. The residence hall is also equipped with complimentary laundry facilities.

Complimentary access to the Internet is available via the University’s wireless guest network throughout campus. The dining hall is a pleasant one-minute walk from the residence hall and classroom building, and the caterer serves a variety of options from which to choose. Coin-operated vending machines located around campus offer a variety of snacks and beverages.

Pri la Universitato William Peace About William Peace University

Kiam ĝi estis fondita en la jaro 1857, oni nomis la lernejon Peace Institute honore al William Peace, komercisto kaj presbitero el Raleigh, kiu donacis monon kaj terenon por helpi fondi la lernejon.

La Enlanda Milito interrompis konstruadon de la Ĉefa Konstruaĵo kiam la Konfederacio uzis ĝin kiel malsanulejon por vunditaj soldatoj. Post la milito, la federacia registaro uzis la konstruaĵon kiel ŝtatan ĉefsidejon de la Freedmen’s Bureau (“buroo de liberigitoj”), kiu helpis al ekssklavoj starigi novajn vivojn.

Peace Institute malfermiĝis en 1872 kun programoj por kaj geknaboj kaj junulinoj. En la 1980-aj jaroj, Peace College jam fariĝis subkolegio por virinoj, kaj en 1996 ĝi fariĝis kvar-jara bakalaŭra kolegio. En 2011 ĝi fariĝis institucio por ambaŭ seksoj, kaj oni re-nomis ĝin William Peace University.

Founded in 1857, the school was named Peace Institute in honor of William Peace, a Raleigh businessman and church elder who pledged money and land to help establish it.

The Civil War interrupted construction of the university Main Building when it was used by the Confederacy as a military hospital. During Reconstruction the Federal government used the building as the North Carolina headquarters for the Freedmen’s Bureau, which helped former slaves establish new lives.

Peace Institute opened in 1872 with programs for both children and young women. By the 1980s Peace College had become a junior college for women, and in 1996 it became a four-year college granting baccalaureate degrees. In 2011, the institution became coeducational and was renamed William Peace University.

© 2017 NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m