NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK 2018: detaloj NASK 2018: details

Datoj Dates

En 2018 NASK okazos denove ĉe William Peace University, en Raleigh, Norda Karolino. La datoj estas de la 3-a de Julio (alveno de lernantoj), ĝis la 12-a de Julio (foriro). Lecionoj okazos de la 4-a ĝis la 11-a de Julio.

In 2018 NASK meets again at William Peace University in Raleigh, North Carolina. The dates are from July 3rd (arrival of students) to July 12th (departure). Classes will be held from July 4th to 11th.

Kotizoj Fees

Anoncotaj

To be announced

Instruistoj Instructors

Ĉiun jaron oni petas al famaj instruistoj kaj movadanoj el Esperantujo instrui ĉe NASK, kaj plaĉas al ni havi elstaran teamon denove:

Each year we ask famous instructors and Esperantists from around the world to come teach at NASK, and we are pleased to have an outstanding team once again:

Anna Lowenstein

Instruisto, faka kurso pri literaturo kaj lingvo

Instructor, Advanced course in language and literature

José Antonio Vergara

Instruisto, faka kurso pri movado, kulturo kaj lingvo

Instructor, advanced course in the culture and history of the Esperanto movement

José Antonio estas kuracisto specialiĝinta pri publika sano. Li instruas historion de medicino kaj scienco, epidemiologion kaj antropologion de sano en loka universitato en Puerto Montt, Ĉilio. Li interesiĝas i.a. pri Evolua Biologio, Lingva Ekologio kaj Esperantologio.

Eksestrarano (2007-2010), B-komitatano kaj membro de la Strategia Komisiono de UEA. Nuna prezidanto de Internacia Scienca Asocio Esperanta (ISAE). Ofta kontribuanto al movadaj debatoj, li prelegis kvarfoje en IKU kaj ree faros ĉi-jare en la rejkjavika UK. Li estis unu el la kontribuintoj al Simpozio pri nur-angla scienco en multlingva mondo, organizita de ESF kadre de la jarkonferenco de American Association for the Advancement of Science (Boston, 2008), kaj prelegis dum la ILEI-simpozio en la Universitato de Kopenhago (2012).

José Antonio is a physician specializing in public health. He teaches the history of medicine and science, epidemiology and anthropology of health at a university in Puerto Montt, Chile. His interests are evolutionary biology, language ecology and Esperanto studies.

Former board member (2007-2010), member of Committee B and the Strategic Commission of UEA. Current president of the Internacia Scienca Asocio Esperanta (ISAE). A frequent contributor to debates in the Esperanto movement, he has lectured four times at the Internacia Kongresa Universitato (IKU) and will do so again this year at the Universala Kongreso (UK) in Rejkjavik. He was a contributor to the symposium on English-only Science in a Multilingual World organized by ESF as part of the annual conference of the American Association for the Advancement of Science (Boston, 2008), and lectured at the symposium of the Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj (ILEI) at the University of Copenhagen (2012).

Katalin Kováts

Instruisto, kurso por progresantoj

Instructor, intermediate course

Katalin naskiĝis en 1957 en Hungarujo. Ŝi nun loĝas en Nederlando, en esperantlingva familio.

Katalin estas filologo, diplomita ĉe la universitato ELTE (Budapeŝto-Hungario) kiel lingvoinstruisto pri Esperanto, krome pri la itala kaj rusa lingvoj. Ŝi doktoriĝis pri propedeŭtika valoro de Esperanto kaj gvidis pli ol ducent kursojn kaj trejnseminariojn en diversaj partoj de la mondo, inter aliaj kvinfoje en Usono dum SFSU kaj NASK. De 15 jaroj ŝi estis regula kursgvidanto dum la Universalaj Kongresoj. Katalin estas aŭtoro (ankaŭ sub la nomo K. Smidéliusz) de kelkaj lerniloj kaj libroj. El inter ili la plej furora estas Poŝamiko. Ŝi kreis kaj gvidas retan trejnadon por instruantoj de Esperanto RITE kaj instruas ankaŭ en Poznan ĉe la Interlingvstikaj Studoj. Ŝi estas kreinto kaj redaktoro de edukado.net, kie ŝi helpas instruantojn de Esperanto dise en la mondo. De naŭ jaroj ŝi organizas ankaŭ la KER-ekzamenojn de UEA. Nuntempe tre popularas ŝia kultura, lingva kaj movadhistoria reta ludo, RISKO. Katalin ĵus lanĉis la projekton EKPAROLU!, kie komencintoj povas senpage babili kaj lerni kun spertaj esperantistoj.

Dum la kurso ŝi planas multe paroligi la kursanojn, kaj igi ilin je kreiva laboro en kaj pri Esperanto. Oni povos spertiĝi ankaŭ pri modernaj lerniloj kaj instrumanieroj, kaj neniu eskapos ŝian ĝentilan turmentadon pro misuzo de akuzativo. :-)

Katalin was born in 1957 in Hungary. She now lives in the Netherlands with her Esperanto-speaking family.

Katalin has a doctorate in Philology from Eötvös Loránd University (ELTE) in Budapest as a teacher of Esperanto, Italian and Russian. Her studies concerned the propaedeutic value of Esperanto and she has led over 200 courses and training seminars throughout the world, including five in the United States at NASK. For 15 years she has regularly led courses during the UEA World Congresses. Katalin is an author (also under the name K. Smidéliusz) of several books and teaching aids. Among these the most popular is Poŝamiko. She created and leads online instructor training at RITE, and teaches Interlinguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. She is the creator and editor of the website edukado.net, where she helps train Esperanto teachers across the globe. For nine years she has also organized the CEFR exams for UEA. Her cultural, linguistic, and historical online game RISKO is currently very popular. A recent project just launched is EKPAROLU!, where post-beginners of Esperanto can chat and learn from experienced speakers for free.

Katalin plans to give her students at NASK lots to talk about in class, spurring them to creative work in and about Esperanto. In Katalin's course students will also gain experience with modern teaching materials and methods, and no one will escape her (gentle) teasing for misuse of the accusative case. :-)

Thomas Alexander

Instructor, beginner course for English speakers

Instruisto, baza kurso por parolantoj de la angla

Renato Corsetti

Contributor

Kontribuanto

Brian Harmon

Helpinstruisto

Assistant instructor

Ĉe NASK li redaktas la ĵurnalon La NASKa Fasko kaj gvidas eksterkursajn programojn.

Brian edits the course newspaper La NASKa Fasko and leads the extracurricular programs.

Loĝejo kaj manĝoj Room and board

Partoprenantoj dividos kvar-homajn ĉambrarojn (ĉiu ĉambraro havas du dormoĉambrojn kaj necesejon) en klimatizita loĝejo. Al ĉiu gasto oni provizos litotukojn, litkovrilon, kapkusenon, bantukojn, kaj sapon. Ni rekomendas ke oni kunportu etan lampon por legi, vekhorloĝon, pli pezan litkovrilon, se vi preferas, kaj vestarkojn. En la loĝejo estas tri komfortaj salonoj, ĉiu kun televidilo kaj foteloj. Ankaŭ troviĝas du kuirejoj, ĉiu kun fridujo kaj mikroonda forno, kaj senpagaj lavmaŝinoj/sekigiloj por vestaĵoj.

Senpaga vifio (sendrata aliro al Interreto) haveblas tra la kampuso. La manĝejo estas piede nur unu-du minutojn for, kaj la kuiristo provizas diversajn bongustajn pladojn el kiuj oni povas elekti. Tra la kampuso troviĝas ankaŭ vendmaŝinoj kiuj akceptas kontantan monon, de kiuj oni povas aĉeti diversspecajn manĝetaĵojn kaj trinkaĵojn.

Students will share four-person suites with a shared restroom and two bedrooms in an air-conditioned residence. A linen package will be provided to all guests which includes bed linens, blanket, pillow, towels, washcloths and soap. It is recommended that guests bring comfort items such as a small reading lamp, alarm clock, heavier blanket or quilt, if desired, and clothes hangers. The residence hall contains a comfortable lounge on each floor with television and upholstered seating, and two kitchens with refrigerator and microwave are available. The residence hall is also equipped with complimentary laundry facilities.

Complimentary access to the Internet is available via the University’s wireless guest network throughout campus. The dining hall is a pleasant one-minute walk from the residence hall and classroom building, and the caterer serves a variety of options from which to choose. Coin-operated vending machines located around campus offer a variety of snacks and beverages.

Pri la Universitato William Peace About William Peace University

Kiam ĝi estis fondita en la jaro 1857, oni nomis la lernejon Peace Institute honore al William Peace, komercisto kaj presbitero el Raleigh, kiu donacis monon kaj terenon por helpi fondi la lernejon.

La Enlanda Milito interrompis konstruadon de la Ĉefa Konstruaĵo kiam la Konfederacio uzis ĝin kiel malsanulejon por vunditaj soldatoj. Post la milito, la federacia registaro uzis la konstruaĵon kiel ŝtatan ĉefsidejon de la Freedmen’s Bureau (“buroo de liberigitoj”), kiu helpis al ekssklavoj starigi novajn vivojn.

Peace Institute malfermiĝis en 1872 kun programoj por kaj geknaboj kaj junulinoj. En la 1980-aj jaroj, Peace College jam fariĝis subkolegio por virinoj, kaj en 1996 ĝi fariĝis kvar-jara bakalaŭra kolegio. En 2011 ĝi fariĝis institucio por ambaŭ seksoj, kaj oni re-nomis ĝin William Peace University.

Founded in 1857, the school was named Peace Institute in honor of William Peace, a Raleigh businessman and church elder who pledged money and land to help establish it.

The Civil War interrupted construction of the university Main Building when it was used by the Confederacy as a military hospital. During Reconstruction the Federal government used the building as the North Carolina headquarters for the Freedmen’s Bureau, which helped former slaves establish new lives.

Peace Institute opened in 1872 with programs for both children and young women. By the 1980s Peace College had become a junior college for women, and in 1996 it became a four-year college granting baccalaureate degrees. In 2011, the institution became coeducational and was renamed William Peace University.

© 2017 NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m