NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK 2016: detaloj NASK 2016: details

Datoj Dates

En 2016 NASK okazos denove ĉe William Peace University, en Raleigh, Norda Karolino. La datoj estas de la 28a de Junio (alveno de lernantoj), ĝis la 7a de Julio (foriro). Lecionoj okazos de la 29-a de Junio ĝis la 6-a de Julio.

Ĉi-jare la Kino-Teatro-Festivalo (KTF-Festo) okazos kune kun NASK, do NASK-lernantoj povas partopreni la KTF-eventojn. KTF komenciĝos la 28an de Junio kaj finiĝos la 2an de Julio.

In 2016 NASK meets again at William Peace University in Raleigh, North Carolina. The dates are from June 28th (arrival of students) to July 7th (departure). Classes will be held from June 29th to July 6th.

This year the Esperanto Performing Arts and Film Festival will take place alongside the NASK courses, so students can participate in many of the KTF activities. KTF begins on June 28 and ends on July 2nd.

Kotizoj Fees

Vi rajtas elekti inter du programoj:
  1. La kosto por la plena NASK-programo (8 tagoj) kaj KTF estas USD $760 se oni aliĝas antaŭ la 15-a de Marto. Poste, la kosto fariĝos USD $810.

  2. Malpli longa programo (KTF kaj nur 4 tagoj de NASK) kostas USD $430 se oni aliĝas antaŭ la 15-a de Marto. Poste, la kosto fariĝos USD $480.

Por ambaŭ programoj, partoprenantoj loĝos en du-personaj ĉambroj kaj ricevos manĝojn en la universitata manĝejo. Por loĝi sole, aldonu USD $225 por la plena programo ($125 por la mallonga programo). Lokanoj kiuj ne bezonas loĝejon rajtas pagi nur la kurskotizon kun tagmanĝo (USD $420/$225) aŭ sen tagmanĝo (USD $355/$190). Post la 15-a de Marto, la prezoj altiĝos je USD $50.

Stipendia helpo haveblas por plentempaj studentoj kaj instruistoj, kaj ankaŭ loĝantoj en latinamerikaj landoj. Sendu demandojn al la administranto.

You can choose from two programs:
  1. The cost for the full NASK program (8 days) and KTF is USD $760 if you sign up before March 15th. Afterwards, the price will be USD $810.

  2. A shorter program (KTF and just 4 days of NASK) costs USD $430 if you sign up before March 15th. Afterwards, the price will be USD $480.

For both programs, participants will live in two-person dorm rooms and receive meals in the university cafeteria. For a single room, add USD $225 for the full program ($125 for the short program). Locals not needing housing have the option of course fee only with lunch (USD $420/$225), or course fee only with no lunch (USD $355/$190). After the 15th of March, the prices rise by USD $50.

Scholarships are available for full-time students, instructors, as well as applicants from Latin America. Send questions to the NASK administrator.

Instruistoj Instructors

Ĉiun jaron oni petas al famaj instruistoj kaj movadanoj el Esperantujo instrui ĉe NASK, kaj plaĉas al ni havi elstaran teamon denove ĉi-jare en 2016:

Each year we ask famous instructors and Esperantists from around the world to come teach at NASK, and we are pleased to have an outstanding team again this year for 2016:

Bertilo Wennergren

Instruisto, supera kurso

Instructor, advanced course

Bertilo Wennergren estas sveda esperantisto kiu loĝas nun en norda Germanujo. Li parolas Esperanton de 1980, kaj estas ekde la jaro 2001 membro de la Akademio de Esperanto. Li estas la aŭtoro de la fama Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, Detala Gramatiko de Esperanto, kaj Landoj kaj lingvoj de la mondo. Li ankaŭ verkis lernolibrojn de Esperanto por svedoj. Bertilo estis membro de la bandoj Amplifiki kaj Persone. En 2006 la gazeto La Ondo proklamis lin “Esperantisto de la Jaro”.

Bertil Wennergren is a Swedish Esperantist who currently lives in northern Germany. He has spoken Esperanto since 1980, and since 2001 has been a member of the Akademio de Esperanto. He is author of the renowned Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, Detala Gramatiko de Esperanto, and Landoj kaj lingvoj de la mondo. He has also written Esperanto textbooks for speakers of Swedish. Bertilo was a member of the bands Amplifiki and Persone. In 2006 the magazine La Ondo named him “Esperantist of the Year.”

Tim Morley

Instruisto, meznivela kurso

Instructor, intermediate course

Tim eklernis Esperanton en Francio en 2001, kaj tie ekinstruis ĝin en 2002. Jam atestita kiel instruisto de la angla, li ĉeestis la porinstruistan kurson de NASK en 2004. Li intertempe gvidis diversajn projektojn, inkluzive la esperantigon de OpenOffice kaj de la iama PromesoBanko.com, kaj daŭre instruas la lingvon interrete pere de italki.com. Lastatempe, lia priesperantuja adaptaĵo la fifama kartludo Cards Against Humanity furoris en diversaj E-aranĝoj en Eŭropo.

Tim learned Esperanto from a colleague in France in 2001, and was already teaching it by 2002. Already a TEFL teacher, he attended the Esperanto teacher training programme during NASK 2004. Since then he has led numerous projects including the Esperanto translation of OpenOffice and of the now-defunct PledgeBank.com, and still teaches the language to individual students via italki.com. Recently, his adaptation of the notorious game Cards Against Humanity has proved hugely popular at a number of Esperanto events in Europe.

Ĵenja Bondelid

Kuninstruisto, komencinta kurso

Co-instructor, post-beginner course

Ĵenja diplomiĝis pri la instruado de Esperanto ĉe la altlernejo Principia College (BA, 1999) kiel studento de Duncan Charters. Ŝi studis ĉe la somera kursaro en Sanfrancisko inter la jaroj 1995 kaj 1998, kie ŝi lernis de Spomenka Štimec, Katalin Kováts, Derek Roff, kaj Grant Goodall. En 2013 ŝi partoprenis en NASK kiel studentinstruisto sub la gvidado de Lee Miller, kaj post tio instruis loke kaj aktivis en la ŝtato Vaŝingtonio.

Ĵenja aktoris en la videokurso Pasporto al la Tuta Mondo (kiel “Helena”) kaj voĉaktoris plurajn filmrolojn en Esperanto. Ŝi reĝisoras, danckomponas kaj prezentas sur loka scenejo, inkluzive esperantan/anglan rolon de germana Esperanto-instruisto en The Language Archive.

En 2014 ŝi fondis Kino-Teatro-Festivalon, Esperantan scenartan atelieron, cele havigi al Esperanto-parolantoj prezentartajn scipovojn, kaj al scenartistoj esperantlingvan profundiĝon, tiel ke per niaj modernaj komunikrimedoj, pli kaj pli da homoj prezentos siajn talentojn kaj ideojn al pli kaj pli vasta spektantaro.

Ĉe NASK ŝi provizas al studantoj en sia klasĉambro okazojn utiligi Esperanton feliĉe kaj ĝue, en la kunteksto de taŭge defia lernomaterialo por la lernantaro, por krei belan etoson de reciproka subteno kaj aceptemo, dum plifluiĝo en Esperanto.

Jennifer received her degree in teaching Esperanto from Principia College (BA, 1999) as a student of Duncan Charters. She studied at NASK in San Francisco from 1995 to 1998, where she learned from Spomenka Štimec, Katalin Kováts, Derek Roff, and Grant Goodall. In 2013 she took part in NASK as a student instructor under the guidance of Lee Miller, and later brought Esperanto to various communities in Washington State.

Jennifer acted in the video course Pasporto al la Tuta Mondo (in the role of “Helena”) and she has dubbed several film roles in Esperanto. She directs, choreographs, and performs on the local stage, including a bilingual role as a German Esperanto teacher in The Language Archive.

In 2014 she founded Kino-Teatro-Festivalo, an Esperanto stagecraft festival with the goal of providing Esperanto speakers with a deeper performing arts skill set, and providing performing artists with the opportunity to improve their ability to communicate in Esperanto, so that through our modern media, more content creators will have a more international audience.

In the NASK classroom, she provides her students with playful and lighthearted language-learning activities in the context of appropriately challenging classwork, to create a supportive atmosphere of mutual acceptance on the journey to more fluent speech.

Lee Miller

Co-instructor, post-beginner course

Kuninstruisto, postbaza kurso

Lee Miller magistriĝis en la fako de Profesia Flegado ĉe la Universitato de Missouri-Columbia. Li nun laboras profesie kiel interpretisto de la Usona Signo-Lingvo, aparte en diplomaj kaj postdiplomaj universitataj kursoj. Li partoprenis en NASK ekde 2000, unue kiel redaktisto de la tagĵurnalo kaj poste kiel instruisto.

Li estas dumviva membro de Esperanto-USA kaj UEA kaj aktivas en lokaj kaj naciaj organizoj kiel AAIE kaj KELI. Li estis redaktisto de la Bulteno de la Esperanto-Asocio de Sankta-Luiso.

Instruante, Lee instigas aktivajn dialogon kaj komunikadon inter la lernantoj kaj instruistoj. Li stimulas la uzadon de la lingvo, laborante kun individuaj lernantoj por evoluigi lingvajn kapablojn kaj kun malgrandaj grupoj kiuj bezonas pli da instruado ekster la klasĉambro.

Lee has a Master's degree from the department of Nursing at the University of Missouri-Columbia. He currently works as an interpreter of American Sign Language specializing in graduate and post-graduate university courses. He has been a part of NASK since the year 2000, at first as editor of the course newspaper and later as an instructor.

He is a life member of Esperanto-USA and UEA and is active in both local and national organizations like AAIE kaj KELI. He has served as editor for the newsletter of the Esperanto-Asocio de Sankta-Luiso.

Lee's teaching method supports active dialogues and communication between students and instructors. He encourages use of the language by working with individual students to develop their language abilities and with small groups that need instruction outside the classroom.

Hoss Firooznia

Helpinstruisto

Assistant instructor

Hoss diplomiĝis de la Universitato de Roĉestro en la fako de Kogna Scienco, kaj nun laboras tie plentempe kiel komputilisto, ankaŭ studante en la magistriĝa programo de Belarta Tradukado. Kiel studento en la fruaj 90-aj jaroj, hazarda ekscio pri Esperanto inspiris en li deziron studi la lingvon serioze, kion li faris unue ĉe la Universitato de Hartford kaj poŝte ĉe NASK en San Diego. En 2011 li ricevis KER-diplomon je la plej alta nivelo (C1).

De sep jaroj li instruas Esperanton ĉe sia universitato, kaj en 2008 li fariĝis redaktoro de Usona Esperantisto, la gazeto de Esperanto-USA. En 2013 aperis unu el liaj tradukoj en novelaro eldonita de Sezonoj.

Ĉe NASK li redaktas la ĵurnalon La NASKa Fasko kaj gvidas eksterkursajn programojn.

Hoss has a degree in Cognitive Science from the University of Rochester, where he now works as a Systems Administrator and is studying for a Master's degree in Literary Translation. A chance discovery of Esperanto as an undergraduate in the early 90s inspired him to study the language formally, first at the University of Hartford and later at NASK in San Diego. In 2011 he received CEFR certification in Esperanto at the highest level (C1).

For seven years Hoss has taught Esperanto at the University of Rochester, and in 2008 he became editor of Usona Esperantisto, the magazine of Esperanto-USA. In 2013 one of his translations appeared in a collection of short stories published by Sezonoj.

At NASK he edits the course newspaper La NASKa Fasko and leads the extracurricular programs.

Loĝejo kaj manĝoj Room and board

Partoprenantoj dividos kvar-homajn ĉambrarojn (ĉiu ĉambraro havas du dormoĉambrojn kaj necesejon) en klimatizita loĝejo. Al ĉiu gasto oni provizos litotukojn, litkovrilon, kapkusenon, bantukojn, kaj sapon. Ni rekomendas ke oni kunportu etan lampon por legi, vekhorloĝon, pli pezan litkovrilon, se vi preferas, kaj vestarkojn. En la loĝejo estas tri komfortaj salonoj, ĉiu kun televidilo kaj foteloj. Ankaŭ troviĝas du kuirejoj, ĉiu kun fridujo kaj mikroonda forno, kaj senpagaj lavmaŝinoj/sekigiloj por vestaĵoj.

Senpaga vifio (sendrata aliro al Interreto) haveblas tra la kampuso. La manĝejo estas piede nur unu-du minutojn for, kaj la kuiristo provizas diversajn bongustajn pladojn el kiuj oni povas elekti. Tra la kampuso troviĝas ankaŭ vendmaŝinoj kiuj akceptas kontantan monon, de kiuj oni povas aĉeti diversspecajn manĝetaĵojn kaj trinkaĵojn.

Students will share four-person suites with a shared restroom and two bedrooms in an air-conditioned residence. A linen package will be provided to all guests which includes bed linens, blanket, pillow, towels, washcloths and soap. It is recommended that guests bring comfort items such as a small reading lamp, alarm clock, heavier blanket or quilt, if desired, and clothes hangers. The residence hall contains a comfortable lounge on each floor with television and upholstered seating, and two kitchens with refrigerator and microwave are available. The residence hall is also equipped with complimentary laundry facilities.

Complimentary access to the Internet is available via the University’s wireless guest network throughout campus. The dining hall is a pleasant one-minute walk from the residence hall and classroom building, and the caterer serves a variety of options from which to choose. Coin-operated vending machines located around campus offer a variety of snacks and beverages.

Pri la Universitato William Peace About William Peace University

Kiam ĝi estis fondita en la jaro 1857, oni nomis la lernejon Peace Institute honore al William Peace, komercisto kaj presbitero el Raleigh, kiu donacis monon kaj terenon por helpi fondi la lernejon.

La Enlanda Milito interrompis konstruadon de la Ĉefa Konstruaĵo kiam la Konfederacio uzis ĝin kiel malsanulejon por vunditaj soldatoj. Post la milito, la federacia registaro uzis la konstruaĵon kiel ŝtatan ĉefsidejon de la Freedmen’s Bureau (“buroo de liberigitoj”), kiu helpis al ekssklavoj starigi novajn vivojn.

Peace Institute malfermiĝis en 1872 kun programoj por kaj geknaboj kaj junulinoj. En la 1980-aj jaroj, Peace College jam fariĝis subkolegio por virinoj, kaj en 1996 ĝi fariĝis kvar-jara bakalaŭra kolegio. En 2011 ĝi fariĝis institucio por ambaŭ seksoj, kaj oni re-nomis ĝin William Peace University.

Founded in 1857, the school was named Peace Institute in honor of William Peace, a Raleigh businessman and church elder who pledged money and land to help establish it.

The Civil War interrupted construction of the university Main Building when it was used by the Confederacy as a military hospital. During Reconstruction the Federal government used the building as the North Carolina headquarters for the Freedmen’s Bureau, which helped former slaves establish new lives.

Peace Institute opened in 1872 with programs for both children and young women. By the 1980s Peace College had become a junior college for women, and in 1996 it became a four-year college granting baccalaureate degrees. In 2011, the institution became coeducational and was renamed William Peace University.

© 2012 NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m