NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

Kiel aliĝi How to apply

Rajtas partopreni en NASK ĉiu, kiu aĝas almenaŭ 18 jarojn (aŭ pli juna, se akompanas prizorganto) kaj kiu jam finstudis almenaŭ enkondukan kurson en Esperanto. Oni devus koni almenaŭ bazan vortstokon kaj povi diskuti simplajn aferojn (pri si mem, la loĝloko, la laboro ktp.) aŭ legi kaj kompreni simplajn rakontojn.

Enrollment in NASK is open to all students at least 18 years of age (or younger, if accompanied by a chaperone) who have completed at least an introductory course in Esperanto. Students should have a basic vocabulary and be able to carry on simple conversations (about who they are, where they live, what they do for a living, etc.) or read and understand simple stories.

Frua registriĝo estas rekomendita por certigi, ke vi povos partopreni. Kiam klasoj pleniĝos, ni aldonos novaj aliĝantojn al “atendo-listo”.

Early enrollment is recommended. Once classes are full, new applications will be placed on a waiting list.

Bonvolu plenskribi la jenan formularon kaj sendi al unu el la kontaktadresoj sube.

Please complete the following registration form and return it to one of the contact addresses below.

Registration form

Aliĝilo

Pago Payment

Kotizojn pagu poŝte per ĉeko, kreditkarto aŭ bankmandato (vidu klarigojn en la presebla formularo).

Eblas pagi ankaŭ rete ĉe Esperantic Studies Foundation.

Course fees can be paid by mail with check, credit card or money order (see instructions in the printable application form).

You can also pay online at the Esperantic Studies Foundation.

Kontaktadresoj Contact addresses

Pri ĉio, kio temas pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, vi povas kontakti s-inon Ellen Eddy, la administranton de NASK:

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact Ms. Ellen Eddy, the NASK administrator:

Retpoŝte By e-mail
eddyellen at aol dot c o m
Paperpoŝte By postal mail
Ellen M. Eddy
11736 Scott Creek Drive SW
Olympia, WA 98512
USA
Telefone By telephone
360-754-4563 (aŭ en Esperanto aŭ en la anglaboth Esperanto and English spoken)
© 2017 NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m