NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

Kiel aliĝi How to apply

Unua paŝo: registriĝi Step one: register

Bonvolu plenskribi la jenan formularon.

Please fill out this registration form.

Registriĝo fermiĝos la 22-an de Junio. Frua registriĝo estas rekomendita.

Registration closes on June 22nd. Early enrollment is recommended.

Dua paŝo: kotizi Step two: submit payment

Kotizu poŝte per ĉeko (al la administranto, vidu sube) aŭ rete al Esperantic Studies Foundation per Paypal:

La kotizo estas USD 75. Stipendioj haveblas; petu detalojn de la administranto (vidu sube).

Pay by check (made out to the NASK-administrator, see below) or online to Esperantic Studies Foundation with Paypal:

The fee is USD $75. Scholarships are available; contact the NASK administrator (see below) for details.

NASK-administranto NASK Administrator

Pri ĉio, kio temas pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, vi povas kontakti s-inon Ellen Eddy, la administranton de NASK:

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact Ms. Ellen Eddy, the NASK administrator:

Retpoŝte By e-mail
eddyellen at aol dot c o m
Paperpoŝte By postal mail
Ellen M. Eddy
11736 Scott Creek Drive SW
Olympia, WA 98512
USA
Telefone By telephone
360-754-4563 (aŭ en Esperanto aŭ en la anglaboth Esperanto and English spoken)
© 2017 NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m