NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

Ĵurnalo Newspaper

La NASKa Fasko estas ĵurnalo kiu aperas lunde ĝis vendrede dum la trisemajna kursaro. Ĝi estas ne nur informilo por anonci venontajn programojn, sed ankaŭ forumo kie lernantoj povas aperigi artikolojn kaj originalajn tekstojn (ekz. poemojn) diverstemajn.

La NASKa Fasko is the daily newspaper of NASK which appears every weekday during the three-week institute. It's not only for announcing upcoming programs, but also a forum where students can present articles and original texts (e.g. poems) on a variety of topics.

NASK 2010

La jenaj dosieroj estas en PDF-formo. Vi bezonos PDF-legilon (ekz. Adobe Acrobat) por legi ilin.

The following are PDF files. You will need a PDF-reader (e.g. Adobe Acrobat) to view them.


© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m