NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

Manlibro por novaj NASKanoj Handbook for new students

Laste ĝisdatigita: Last updated: 26-Nov-2014

Se vi havas iujn ajn demandojn antaŭ via alveno (aŭ se vi volas proponi aldonon al ĉi tiu manlibro), bonvolu kontakti nin per nask.esperanto ĉe gmail punkto c o m.

If you have any questions before you arrive (or if you'd like to suggest an addition to this handbook), please contact us at nask.esperanto ĉe gmail punkto c o m.

Antaŭ via alveno Before you arrive

Kion paki? What should I pack?

Librojn
Kunportu notlibron kaj skribilojn (aŭ aĉetu ĉe la librovendejo kiam vi alvenos). Se vi havas vortaron, estus bone kunporti ankaŭ ĝin. Ni havos kelkajn ĉe la kursaro, sed ne sufiĉe multajn por ĉiuj. Eble vi volus havi kun vi lernolibron aŭ gramatikon kiun vi jam uzis, por serĉi lingvo-informojn dum la kurso. La Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG) estas tre utila; ni havos ekzempleron de tiu (peza!) librego, kaj la teksto estas libere havebla en la reto (kaj elŝutebla por via propra komputilo).
Vestaĵojn
En malfrua Junio estas varme en Raleigh; la temperaturo kutime varias inter proks. 20-32ºC (68-89ºF). La modo ĉe usonaj universitatoj estas neformala; lernantoj kutime vestas sin per t-ĉemizo, mallonga pantalono kaj sandaloj.
Diversaĵojn
En la dormejo estas aliro al Interreto, do se vi havas tekokomputilon kunportu ankaŭ tion. Vifio (sendrata retaliro) haveblas tra la kampuso, do vi ne bezonas kunporti kablon por Eterreto. La universitato provizos al ni litotukojn kaj bantukojn, do vi ne bezonos kunporti proprajn. Nepre kunportu vekhorloĝon!
Books
Bring a notebook and pens (or purchase these at the campus bookstore). If you have an Esperanto dictionary, it would be good to bring it along too. We have several dictionaries at NASK, but not enough for everyone. Perhaps you would like to have with you a familiar textbook or grammar in order to look up information during your stay. The Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG) is very useful; we'll have a copy of this book on hand (it's heavy!), and the text is freely available online. (You can also download it to your personal computer.)
Clothing
Late June in Raleigh is hot; the temperature typically varies between 20-32ºC (68-89ºF). The style of dress at US universities is casual: students typically wear t-shirts, shorts and sandals.
Miscellaneous
Internet access is available in the dorms, so bring a laptop computer if you have one. Wi-Fi is available throughout the campus, so you don't need to bring an Ethernet cable. Towels and bed linens are provided, so you don't need to bring those. Don't forget to bring an alarm clock!

Vojaĝi al WPU Getting to WPU

Se vi venas aviadile If you travel by air

Raleigh has two terminals and is serviced by the following airlines:

RDU Terminal 1
Southwest, AirTran Airways
RDU Terminal 2
Air Canada, American Airlines, American Eagle, Delta Air Lines, JetBlue Airways, United Airlines, US Airways

There are two ways to get from the airport to William Peace University:

 1. By Taxi. The taxi ride will take about 30 minutes and will cost $40 to $45 dollars with tip. For reliable taxi service, both to and from the airport, you can pre-book with Mr. Tes Akuma Tel: (919) 345 0783. Mention that Chuck Mays recommended this service.
 2. By bus, using Triangle Transit The cost is $2.
  1. For “From” use RDU International Airport Terminal 1 or 2.
  2. For “To” use Moore Square Transit Terminal. The duration will be about 34 minutes.
  3. From the Moore Square Transit Terminal take a taxi (approximately $10 with tip) or use the free R-line bus. Ask the driver to let you off at William Peace University. The transit time is about 5 minutes.

La flughaveno de Raleigh havas du staciojn kun la jenaj fluglinioj:

RDU Terminal 1
Southwest, AirTran Airways
RDU Terminal 2
Air Canada, American Airlines, American Eagle, Delta Air Lines, JetBlue Airways, United Airlines, US Airways

Ekzistas du manieroj por aliri la universitaton de la flughaveno.

 1. Per taksio: la vojaĝo daŭras ĉirkaŭ 30 minutojn kaj kostas inter USD $40 kaj USD $45 (enkalkulante trinkmonon). Por fidinda servo, antaŭmendi de S-ro Tes Akuma, telefonnumero (919) 345 0783. Diru, ke Chuck Mays rekomendis al vi la servon.
 2. Per buso, uzante Triangle Transit. La kosto estas USD $2.
  1. Por “From” uzu stacion Terminal 1Terminal 2 de flughaveno RDU International Airport.
  2. Por “To” uzu Moore Square Transit Terminal. La vojaĝo daŭras proks. 34 minutojn.
  3. De la stacio Moore Square Transit Terminal mendu taksion (la kosto estas proks. USD $10 kun trinkmono) aŭ uzu la senpagan buson “R-line”. Diru al la ŝoforo, ke vi volas eliri ĉe William Peace University. La vojaĝo daŭras proks. 5 minutojn.

Se vi venas trajne If you travel by train

The address of the Amtrak station in Raleigh is:
320 West Cabarrus Street, Raleigh, NC 27601

Plan your trip using the Amtrak trip website. The station designation for Raleigh is RGH.

There are two ways to get from the Amtrak station to William Peace University:

 1. By Taxi. The taxi ride will be about 10 minutes and will cost about $15 dollars with tip.
 2. Use the free R-line bus. You will need to walk east on West Cabarrus Street for about 5 minutes to the R-line bus stop. Ask the R-line driver to let you off at William Peace University. The transit time on the R-Line bus is about 15 minutes.

La adreso de la stacidomo de Amtrak en Raleigh estas:
320 West Cabarrus Street, Raleigh, NC 27601

Planu vian vojaĝon per la retejo de Amtrak. La kodo de la stacio en Raleigh estas RGH.

Ekzistas du manieroj aliri la universitaton de la stacidomo:

 1. Per taksio. La vojaĝo daŭras proks. 10 minutojn kaj ĝi kostas proks. USD $15 kun trinkmono.
 2. Uzu la senpagan buslinion “R-line“. Vi devos promeni orienten laŭ la strato West Cabarrus (dum proks. 5 minutoj) al la haltejo por la buslinio R-line. Diru al la ŝoforo, ke vi volas eliri ĉe la haltejo de _William Peace University_. La busvojaĝo daŭras proks. 15 minutojn.

Se vi venas buse If you travel by bus

The address for the Greyhound bus station is:
314 West Jones Street Raleigh, NC 27603

Plan your trip using the Greyhound website.

There are two ways to get from the Greyhound station to William Peace University.

 1. By Taxi. The taxi ride will take about 10 minutes and will cost about $15 dollars with tip.
 2. Use the free R-line bus. You will need to walk to the R-line bus stop, which is at the corner of Willard Place and Glenwood Avenue (about a 5 minute walk). Ask the R-line driver to let you off at William Peace University. The transit time on the R-Line bus is about 15 minutes.

La adreso de la bus-stacio de Greyhound estas:
314 West Jones Street Raleigh, NC 27603

Planu vian vojaĝon per la retejo de Greyhound.

Ekzistas du manieroj por aliri la universitaton de la busstacio de Greyhound.

 1. Per taksio. La vojaĝo daŭras proks. 10 minutojn kaj kostas proks. USD $15 dollars kun trinkmono.
 2. Uzu la senpagan buslinion R-line. Vi devos promeni al la bushaltejo R-line, kiu estas ĉe la kruciĝo de Willard Place kaj Glenwood Avenue (proks. 5 minutojn for, piede). Diru al la ŝoforo, ke vi volas eliri ĉe la haltejo de William Peace University. La busvojaĝo daŭras proks. 15 minutojn.

Se vi venas aŭte If you arrive by car

The address for William Peace University is:
15 East Peace Street, Raleigh, NC 27604

Use your GPS or an Internet map program to plan your trip.

To reach Raleigh from the north, or from the south along the East Coast, the best route is I-95 to I-40 west. From the west, use I-40 and from the southeast, use I-85.

La adreso de la universitato estas:
William Peace University, 15 East Peace Street, Raleigh, NC 27604

Uzu satelitan birilon (“GPS”-ilon) aŭ interretan map-programon por plani vian vojaĝon.

Se vi venas de la nordo, aŭ de la sudo laŭ la orienta marbordo, la plej oportuna vojo por veturi al Raleigh estas u ŝoseo I-95 al ŝoseo I-40 okcidenten. Se vi venas de la okcidento, sekvu ŝoseon I-40; de la sudoriento, sekvu ŝoseon I-85.

Ĉe NASK At NASK

Kursoj Classes

Kurskunsidoj kutime okazas matene, de 9:00 ĝis 12:20, kun mallonga paŭzo en la mezo.

Classes typically take place in the mornings, from 9:00 to 12:20, with a short recess in the middle.

Eksterkursaj programoj Extracurricular programs

Krom fari hejmtaskojn, vi estos liberaj dun la posttagmezoj kaj vesperoj por studi, dormi, esplori, ktp. Ni ankaŭ okazigos diversaj programojn, el kiuj vi povas elekti. Anoncoj pri tiuj aperos en la ĵurnalo (vidu sube).

Temoj de la programoj estas tre diversaj, ekzemple: interkona vespero, ekskursoj al apudaj vidindaĵoj, prelegoj fare de vizitantoj, ludoj, kunkantadoj, diskutoj, kaj prezentoj de instruistoj kaj lernantoj.

Dum antaŭaj jaroj oni prezentis ĝuindajn programojn pri eksterlandaj vojaĝoj, hejmurboj kaj hejmlandoj, ludoj, literaturo, trezorserĉado, batalartoj, kaj kulturaj eventoj kiel dancado, muzikado, kaj kantado.

Aside from your homework, you'll be free in the afternoons and evenings to study, sleep, explore, etc. We also provide a variety of programs you can choose from. Announcements appear in the daily newspaper (see below).

The extracurricular programs cover a wide variety of topics: a meet-and-greet evening, excursions to nearby sights, presentations by visitors, games, sing-alongs, discussions, and presentations from students and instructors.

In past years we've had presentations on overseas travels, home cities and countries, games, literature, geocaching, dance, music, martial arts, and more.

Ĵurnalo: La NASKa Fasko Newspaper: La NASKa Fasko

Ĉiutage vi ricevos nian ĵurnalon, La NASKa Fasko. Ĝi enhavos anoncojn pri venontaj eksterkursaj programoj, sed ĉefe ĝi estos loko por aperigi viajn verkojn: ĉu artikoletojn, ŝercojn, bildstriojn, demandojn, invitojn al prelegoj, ktp. Vidu numerojn el pasintaj kursaroj.

Bonvolu verki por la Fasko! Donu viajn kontribuaĵojn al la redaktoro (via helpinstruisto) aŭ eĉ pli bone, retpoŝtu ilin al nask punkto esperanto ĉe gmail punkt com.

Each day you'll receive our newspaper, La NASKa Fasko. The newspaper contains announcements about upcoming programs, but mainly it's a place to feature your writings: whether they be short articles, jokes, cartoons, questions, invitations to a presentation, etc. See issues from previous courses. (Naturally, the language of the newspaper is Esperanto!)

Please write for the Fasko! Give your contributions to the editor (your assistant instructor) or even better, email them to nask punkto esperanto ĉe gmail punkt com.

Kaj tiel plu

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m