NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

Pri NASK About NASK

Historio History

NASK estas somera studprogramo kiu emfazas aktivan uzadon de Esperanto en interkulturaj komunikado, kompreno, kaj kunlaboro. Helpe de William Auld, la kursaron fondis Catherine kaj William Schulze en 1970 ĉe Sanfranciska Ŝtata Universitato (SFŜU), por pretigi instruistojn kaj plibonigi la lingvonivelon de nordamerikaj Esperantistoj.

Depost tiam pli ol 2000 studantoj el diversaj landoj jam venis al NASK por profiti gvidadon de vere internacia grupo de eminentaj instruistoj. En 1994 la urbestro de Sanfrancisko faris oficialan proklamon kiu laŭdis la grandan laboron de Cathy Schulze kaj priskribis la kursaron kiel modelon de altkvalita fremdlingva instruado.

En 2001 NASK translokiĝis—unue al la Universitato de Sanfrancisko, kaj poste al la Altlernejo por Internacia Trejnado en Vermonto. De 2007–2012 ĝi okazis ĉe la Universitato de Kalifornio ĉe Sandiego (UCSD).

En 2012 NASK komencis eksperimenton pri malpli longa, malpli kosta, sed pli intensa studado. La kursaro foje sekvas la Landan Kongreson, por ke partoprenantoj havu okazon ĉeesti du grandajn Esperanto-kunvenojn samloke kaj sinsekve. La unua provo en 2012 – ĉe la Universitato de Teksaso ĉe Dalaso – estis sukceso, do en 2013 denove NASK akompanis la Landan Kongreson al la Universitato William Peace en Raleigh, Norda Karolino. En 2014 ĝi vojaĝis al la Universitato de Viktorio en Brita Kolumbio, Kanado. Haveblas ankaŭ detala listo de pasintaj lokoj, datoj, kaj instruistoj.

NASK is a summer study program emphasizing active use of Esperanto in intercultural communication, comprehension, and collaboration. With the help of author William Auld, it was founded in 1970 by Catherine and William Schulze at San Francisco State University (SFSU) to train Esperanto instructors and improve the language skills of North American speakers of Esperanto.

Since then, over 2,000 students from around the globe have come to NASK to benefit from a truly international group of distinguished instructors. In 1994 the mayor of San Francisco issued an official proclamation praising Cathy Schulze for her tremendous work, describing NASK as a model of high-quality foreign language instruction.

In 2001 NASK moved—first to the University of San Francisco, then to the School for International Training in Vermont. From 2007-2011, NASK was held at the University of California, San Diego (UCSD).

In 2012, NASK began experimenting with a shorter, less expensive, yet more intensive program. The courses now sometimes accompany the Landa Kongreso (National Convention of Esperanto-USA) so that students can take part in two large Esperanto events consecutively, in the same location. The initial attempt—held in 2012 at the University of Texas, Dallas—was a success, so in 2013 NASK accompanied the Kongreso to William Peace University in Raleigh, North Carolina, and in 2014 NASK traveled to the University of Victoria, in British Columbia. We also have a detailed list of previous locations, dates, and instructors.

La instrumetodo ĉe NASK estas duflanka:

Language instruction at NASK has two main components:

Kursoj Courses

Kompreneble, la unua flanko estas klasĉambra instruado, kiu kutime daŭras po tri horoj tage. La temoj varias ĉiujare, depende de la bezonoj de lernantoj kaj la preferoj de instruistoj. Por ekscii detale pri aktualaj ofertoj, vidu la paĝon de la tuj venonta kursaro.

Naturally, the first component is classroom instruction. Classes typically last for three hours each day. The topics vary by year, depending on the needs of the students and preferences of the instructors. For details, see the page for this year's upcoming institute.

Eksterkursaj programoj Extracurricular programs

Tamen NASK estas ne nur kursoj. La dua, egale grava flanko estas la semajnfinaj kaj vesperaj programoj, kiuj donas al lernantoj okazojn por distriĝi kaj neformale esplori diversajn aspektojn de la lingvo kaj kulturo.

Oni rajtas elekti inter ludoj, kantoj, prelegoj, lumbildaj prezentoj, poeziaj vesperoj, interkulturaj diskutoj, piknikoj – aŭ proponi proprajn ideojn. Ni kutime faras ankaŭ ekskursojn al muzeoj, parkoj, butikoj, kaj aliaj vidindaĵoj ĉirkaŭ la kampuso.

But NASK is not just about class time. The second, equally important component of the institute is its evening and weekend programs, which provide students with opportunites to have fun and informally explore various aspects of the language and culture.

Students can choose from games, sing-alongs, talks, slide lectures, poetry evenings, intercultural discussions, picnics—or they can propose their own program ideas. We also typically take short trips to museums, parks, shops, and other attractions near the university.

Por pli bone ekscii, kiajn spertojn oni kutime ĝuas ĉe NASK, nepre kontrolu la arĥivojn de nia kursa tagĵurnalo, La NASKa Fasko, kaj kelkajn komentojn de partoprenintoj.

To get a better idea of what sorts of experiences students typically have at NASK, be sure to check out the archives of the institute's daily newspaper, La NASKa Fasko, as well as the testimonials from former students.

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m