NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2023: Pretiga kurso

Aprilo–Majo (virtuala)

NASK-2023: Readiness Course

April–May (online)

Datoj Dates

Ĉiun mardon kaj ĵaŭdon de la 4-a de Aprilo ĝis la 4-a de Majo, de 20:30 – 22:00 laŭ la usona orienta horzono (UTC-4).

Each Tuesday and Thursday from April 4th to May 4th, from 8:30 – 10:00 pm US Eastern time (UTC-4).

Instruisto: Rafa Nogueras Instructor: Rafa Nogueras

Rafa ŝatas legi (kaj foje eĉ verki!) en Esperanto. Liaj verkoj estis premiitaj en la Belartaj Konkursoj de UEA, en la Internacia Novelo-Konkurso (INK) de la Literatura Akademio de Esperanto, kaj en la literatura konkurso de la Bjalistoka Esperanto-Societo.

Li estas “onklo” en la programo Ekparolu!, instruas la lingvon kadre de la Nord-Londona Esperanto-klubo, kaj estas parto de la teamo kiu prizorgas la Esperanto-kurson en Duolingo (kie li ĉefe voĉlegas la frazojn). Cetere li kunredaktas la rubrikon Mikronovelo de Usona Esperantisto, kaj li mem verkis multajn el la rakontoj tie.

Rafa enjoys reading (and occasionally even writing) in Esperanto. His writings have won awards in the annual Literary Competitions Beletraj Konkursoj of UEA, in the International Short Story Contest (INK) of the Literatura Akademio de Esperanto, and in the literary contest of the Bialystok Esperanto Society.

He is an “uncle” in the Ekparolu! program, teaches Esperanto for the North London Esperanto Club, and is a part of the team that manages the Esperanto course in Duolingo (where he mainly provides the voice reading the various phrases). He is also co-editor of the Mikronovelo column of Usona Esperantisto, and he himself has authored many of the stories there.

Priskribo Course Description

Bona preparo por la someraj NASK-kursaro kaj kongresoj. La kurso permesas nur 20 lernantojn, do registru frue!

Ĉu vi jam lernis iom da Esperanto, sed volas plifirmigi vian komprenon pri la baza gramatiko? Ĉu vi lernis Esperanton antaŭ longe, kaj volas refreŝigi viajn sciojn? Rafa instruos al vi la kernajn konceptojn de la lingvo, kaj certigos, ke vi havos bonan bazon.

(Bv. rimarki, ke tiu ĉi estas ripetiĝo de la sama kurso de printempo 2022.)

Great preparation for the summer NASK courses and congresses. The course limit is 20, so sign up early!

Have you learned some Esperanto, but want to make sure you have a good grasp of the basics of grammar? Did you learn Esperanto some time ago, and want a refresher course? Rafa will take you through the core concepts of the language and will make sure you have a firm footing.

(Please note that this is a repetition of the 2022 Spring course.)

Kotizoj Fees

La kotizo por la kurso estas USD 90.

Stipendia helpo haveblas por plentempaj lernantoj kaj aliaj kun financa bezono. Sendu demandojn al la administranto. (Se vi planas peti stipendion, plenigu la suban formularon nun, kaj revenu al tiu ĉi paĝo por pagi kiam vi ricevos konfirmon de la administranto pri via stipendio.)

The course fee is USD 90.

Scholarships are available for full-time students and those with financial need. Send questions to the NASK administrator. (If you plan on applying for aid, fill out the form below now, and return later to pay once you've received confirmation of your scholarship from the course administrator.

Registriĝo Registration

Plenigu la jenan formularon.

Fill out this registration form.

Pago Payment

Per poŝto:
Subskribu ĉekon en usonaj dolaroj al ESF-NASK kaj sendu al: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Sendu ankaŭ retmesaĝon al chuck.mays@esperantic.org por sciigi, ke vi pagis per ĉeko.
Aŭ, vi povas pagi per kreditkarto.
By mail:
Make out a check in US Dollars to ESF-NASK and send it to: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Also send email to chuck.mays@esperantic.org to let us know that you've paid by check.
Or, you can pay by credit card.

NASK-administranto NASK Administrator

Por ĉiuj demandoj pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, bv. kontakti la administranton ĉe nask at esperantic dot org.

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact the NASK administrator at nask at esperantic dot org.

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m