NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK: venontaj sesioj NASK: Upcoming Sessions

Marto, 2022: pretiga kurso March, 2022: readiness course

Rafa Nogueras instruos rete tra la monato por helpi vin pretiĝi por la someraj kursoj kaj la UK en Montrealo.
Legi pli …

Rafa Nogueras teaches online throughout the month to help you get ready for the summer courses and the Universala Kongreso in Montreal.
Read more …

Julio, 2022: ĉeestaj kursoj en Norda Karolino July, 2022: in-person courses in North Carolina

NASK revenos al William Peace University en Norda Karolinio de la 3-a ĝis la 9-a de Julio kun ĉeestaj kursoj en tri niveloj.
Legi pli …

NASK returns to William Peace University in North Carolina from July 3rd – 9th with three levels of in-person courses.
Read more …

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m