NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

Kursoj en 2023 Courses in 2023

Marto – Junio: La arto de tradukado March – June: The Art of Translation

Hoss Firooznia gvidos 12-semajnan studrondon por altnivelaj lernantoj (kaj diligentaj progresantoj) pri la defioj de tradukado inter Esperanto kaj aliaj lingvoj, ĉefe la angla. Ni kune legos kaj diskutos eseojn kaj komentariojn de famaj – kaj fifamaj! – tradukistoj en kaj ekster Esperantujo.
Legi pli …

Hoss Firooznia will lead a twelve-week study group for advanced (and dedicated intermediate) students – concerning the challenges of translation between Esperanto and other languages, English in particular. We’ll read and discuss essays and commentaries from famous (and infamous!) translators both within and outside the world of Esperanto literature.
Read more …

Aprilo – Majo: pretiga kurso April – May: readiness course

Ĉu vi jam lernis iom da Esperanto, sed volas plifirmigi vian komprenon pri la baza gramatiko? Ĉu vi lernis Esperanton antaŭ longe, kaj volas refreŝigi viajn sciojn? Rafa instruos al vi la kernajn konceptojn de la lingvo, kaj certigos, ke vi havos bonan bazon.
Legi pli …

Have you learned some Esperanto, but want to make sure you have a good grasp of the basics of grammar? Did you learn Esperanto some time ago, and want a refresher course? Rafa will take you through the core concepts of the language and will make sure you have a firm footing.
Read more …

Julio, 2023: ĉeestaj kursoj en Norda Karolino July: in-person courses in North Carolina

NASK revenos al William Peace University en Norda Karolinio, kun ĉeestaj kursoj en tri niveloj.
Legi pli …

NASK returns to William Peace University in North Carolina with three levels of in-person courses.
Read more …

Oktobro – Novembro: aŭtuna kurso October – November: Autumn course

Ĉu vi lernas Esperanton per aplikaĵo kiel Duolingo kaj ŝatus provi ion pli aktivan kaj interagan? Eble vi volas plifirmigi tion, kion vi lernas, aŭ uzi la lingvon kun aliaj homoj.
Legi pli …

Maybe you're working through a course like Duolingo but you want something more active and interactive. Perhaps you'd like to reinforce what you're currently learning, or you're looking for an opportunity to use the language with other people.
Read more …

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m